Beleid voor het verzamelen en verwerken van gegevens

1. De identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en, indien van toepassing, de vertegenwoordiger van de controleur:

NEXT PROJECTS
Denneboslaan 51B
1180 Ukkel
BE 0466 579 205

vertegenwoordigd door Joël Moens de Hase, Manager

2. Het doel van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrondslag voor de verwerking:

Deze gegevens worden voor commerciële doeleinden gebruikt als onderdeel van een door de klant verzocht contact voor meer informatie over een product van Next Projects.

3. De ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, indien deze bestaan:

NEXT PROJECTS en haar zakelijke partners in België of Europa

4. De bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om deze duur te bepalen:

De gegevens worden bewaard gedurende de periode van communicatie met de prospect of klant over de huidige zakelijke relatie. De gegevens kunnen worden gebruikt in de context van handelsbetrekkingen, productverkoop of mailing gericht op het informeren van uw klanten van nieuwe projecten voorgesteld door Next Projects.

5. Het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de toegang te vragen tot persoonsgegevens, de rectificatie of verwijdering van dergelijke gegevens, of een beperking van de behandeling met betrekking tot de betrokkene, of het recht op zich te allen tijde verzetten tegen de behandeling en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens en op het bestaan van het recht om toestemming in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking;

Elke aanvraag kan per e-mail worden gedaan op het volgende adres:

6. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Commissie voor de bescherming van de privacy: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Tel. : 02/274 48 00 of commission@privacycommission.be

7. Het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van deze website is niet regelgevend of contractueel en vormt geen voorwaarde voor het sluiten van een contract. Bij het sluiten van een contract, zullen de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van dergelijke gegevens besproken worden;